Home / Publikasjoner / Hvorfor fikk Amazon GDPR-gebyr på 746 millioner...

Hvorfor fikk Amazon GDPR-gebyr på 746 millioner euro?

onsdag 18. august 2021

Sommerens største nyhet på personvernfronten er at Amazon er ilagt et overtredelsesgebyr fra Luxembourgs databeskyttelseskommisjon på rundt 7,8 milliarder norske kroner. Men hvorfor har selskapet fått denne reaksjonen? Kluge-advokat Ove A. Vanebo prøver å gi et svar.

Foreløpig har mediene skrevet lite om bakgrunnen for rekordgebyret. Hovedgrunnen til dette er at Luxembourgs datatilsyn er underlagt taushetsplikt så lenge saken fremdeles er underlagt forvaltningsbehandling.

Vanebo forsøker her å samle trådene for å få innsikt i saken og belyse konkret hva Amazon får gebyr for.

Les hele debattinnlegget på digi.no