Home / Menneskene / Markus Vigsnæs Jæger
Portrett av Markus-Vigsnaes-Jaeger

Markus Vigsnæs Jæger

Advokat

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Markus Jæger tiltrådte som advokatfullmektig i CMS Kluge høsten 2020, og er tilknyttet firmaets avdeling for eiendom. Han bistår med rådgivning og tvisteløsning innen ulike rettsområder, hovedsakelig innen fast eiendoms rettsforhold og alminnelig kontraktsrett.

Jæger fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2020, hvor han skrev masteroppgave om forvaltningens ulovfestede omgjøringsplikt ved ugyldige enkeltvedtak. Markus har også tatt spesialemner i privatrett, konkurranserett og EU-arbeidsrett ved Luiss University i Roma.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2022 - Advokat, CMS Kluge Advokatfirma AS
 • 2021 - Universitetslektor, Universitetet i Stavanger
 • 2020 - 2022 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
 • 2020 Skriveplass/stipendiat, Kluge Advokatfirma AS
 • 2019 Praktikant, Kluge Advokatfirma AS
 • 2018 Praktikant, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
 • 2017 Praktikant, Haver Advokatfirma AS
 • 2016 - 2018 Saksbehandler, Gatejuristen
mer mindre

Verv med mer

 • 2017 - 2018 Styremedlem, Norges Juristforbunds studentseksjon
mer mindre

Utdanning

 • 2018 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen
 • 2019 Spesialemner, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali i Roma
 • 2015 - 2018 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Stavanger
mer mindre

Kompetanse

Feed

31/05/2022
Ek­sa­mens­kurs | Ber­gen | 31. mai og 2. juni
Skal du ha ek­sa­men i For­valt­nings­rett II (JUS123) vår­en 2022? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 2. stu­die­år ved UiB. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...