Home / Publicaties / Voorstel tot afschaffen aanbestedingsplicht onzin

Voorstel tot afschaffen aanbestedingsplicht onzin

07/12/2018

GroenLinks en SGP stellen voor het sociaal domein uit te zonderen van de aanbestedingsplicht. Zij constateren dat gemeenten door de aanbestedingsplicht 'in een strak bureaucratisch keurslijf worden gedwongen om hun inwoners van zorg te voorzien'. Dit keurslijf heeft volgens GroenLinks en SGP geleid tot een toenemend aantal juridische procedures. Dit terwijl die energie juist in goede zorg moet worden gestoken. Hoewel de auteurs de zorgen van GroenLinks en SGP delen, zijn zij het oneens met hun analyse van het probleem en de voorgestelde oplossing, te weten het afschaffen van de aanbestedingsplicht. De oplossing kan niet, hoeft ook niet en lost het probleem niet op. Niet de Aanbestedingswet of de aanbestedingsplicht is het probleem, maar de wijze waarop de aanbestedingen door gemeenten worden georganiseerd. En in het verlengde daarvan de financiële risico's van de zorg bij zorgaanbieders neerleggen.

Zie voor het hele artikel onderstaande pdf of de website.

Publicaties
Binnenlands_Bestuur_2018_12_07_a.pdf
Downloaden
PDF 101,7 kB

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Lot Wagemakers