Home / Publicaties / Uitkoop Valcon ontvankelijkheid en prijsvaststelling...

Uitkoop Valcon ontvankelijkheid en prijsvaststelling (Hof Amsterdam 15 mei 2008)

11/08/2008

Kan een aandeelhouder die zich ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding in het kader van de uitkoopprocedure niet heeft gemeld en gelegitimeerd als aandeelhouder ontvankelijk zijn in zijn verweer tegen uitkoopvordering? Wie gelden als `houders van aandelen bij name bekend´? Zijn er omstandigheden die rechtvaardigen dat in het kader van de te betalen prijs voor de over te dragen aandelen uit hoofde van de uitkoopprocedure, wordt afgeweken van de prijs betaald in het kader van het openbaar bod?

Publicaties
Uitkoop Valcon ontvankelijkheid en prijsvaststelling (Hof Amsterdam 15 mei 2008)
Downloaden
PDF 780,8 kB