Home / Publicaties / Meervoudig onderhandse procedure (CvA, 9 oktober...

Meervoudig onderhandse procedure (CvA, 9 oktober 2014)

01/05/2015

Een noot van Maartje Speksnijder bij de uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts, 9 oktober 2014, nr. 147.Meervoudig onderhandse procedure. Toelaatbaarheid gunningscriter¡a. Gelijkheids-en transparantiebeginsel. Rechtsverwerking. Motivering gunningsbeslissing. Rechtsbescherming. Standstill-termijn. Bevoegdheid Commissie van Aanbested¡ngsexperts. Definitie "klacht" in Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts.

Publicaties
Jurisprudentie_Aanbestedingsrecht_2015_03_a.pdf
Downloaden
PDF 398,2 kB

Auteurs

Maartje Speksnijder