Home / Publicaties / De onderhandelingsprocedure onder het Bass nader...

De onderhandelingsprocedure onder het Bass nader belicht

23/06/2010

In onze praktijkuitoefening hebben wij reeds diverse malen te maken gehad met cliënten die deelnamen aan een onderhandelingsprocedure die werd georganiseerd door een aanbestedende dienst in de speciale sector ("speciale-sectorbedrijf"). Daarbij concludeerden wij dat de Europese richtlijn 20041 17 IEG ("de Richtlijn") eigenìijk maar weinig concrete handvatten biedt voor de daadwerkelijke invulling van de onderhandelingsprocedure. Ook aanbestedende diensten komen kenneìijk tot die conclusie en lijken zich op het standpunt te stellen: "Als het niet expliciet is verboclen, is het kennelijk toegestaan." Onderhandelingsprocedures vinden daardoor doorgaans plaats op een wijze die ons inziens niet door de beugel kan.

Publicaties
Tijdschrift_Aanbestedingsrecht_2010_juni
Downloaden
PDF 946,3 kB

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Caroline van Hulsteijn